REKLAMACJE

W przypadku otrzymania wadliwego towaru klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
W tym celu należy odesłać wadliwy produkt wraz z wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym na
adres:

MASTHEW
Ul. Przedwiosnie 2b/129
30-502 Kraków

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Formularz reklamacji: link